Rekenendoen.nl
   De website waarop je kunt rekenen
         
   

 

De kennisbox
Beoordeel je zelf
Direct resultaat van je score
Maak je eigen analyse
Herhaal de lesstof
Automatiseer je kennis
Kijk nog eens de instructievideo

  Start nu met rekenen en verbeter
   je prestaties!
    


 

  Automatiseren Reken-games           Proefwerk
 

  


KLAS 1

PLANNER
1 MAVO
1 HAVO - VWO

rekenboek 1 havo

rekenboek 1 mavo


 

  

r
KLAS 2

PLANNER
2 MAVO
2 HAVO - VWO


Rekenboek 2 mavo

rekenboek 2 havo


 

  


Klas 3 planner

Klas 4 planner

Maak alle blokken en je bent klaar voor de rekentoets.


 

                   

   2016  rekenendoen.nl GMH Content Design    


 Info
 
 

LANDELIJKE REKENTOETS 2F en 3F
oefen nu met de rekentoets online van voorgaande jaren.

2F en 3F

Kies je niveau en klik vervolgens op start examen.

 
 

IN 3 STAPPEN NAAR HET RESULTAAT
Met rekenendoen ben je in 3 stappen bij de opdracht.   

 


 


 

 


 

EKADER
Wat zijn de referentieniveaus rekenen? Waaraan moet je voldoen op het gebied van rekenen aan het einde van je opleiding.
  
 

 
  2016  rekenendoen.nl GMH Content Design 
Rekenendoen, de website waarop je kunt rekenen.