Digitale toetsing en rekenendoen.

 

 

    Je maakt regelmatig een digitale toets.

.   Je maakt een analyse van het toetsresultaat.
 

    Verbeter hierdoor je eigen leerprestaties.

 


Rekenendoen maakt gebruik van digitale toetsen, die staan in de kennisbox.

Wat betekent dat?

Je  maakt regelmatig een bijzondere digitale toets over de lesstof uit het boek.

De resultaten van de toets verzamel jezelf en hiervan maak je een analyse. Met de leerresultaten krijg je feedback over de lesstof, je herkent waar je sterke en zwakke punten liggen. Met die informatie geeft de digitale toets en je docent jou feedback om je prestaties te verbeteren, “waar ga je nog meer aandacht aan schenken”. Door de combinatie van de digitale toetsen en regelmatig herhalen versterkt het je kennis, ook op lange termijn.

Trefwoorden: kennisbox, lesvragen, digitale toets, analyse, feedback