Rekenendoen   Klas 3 ***

  Start hieronder met het vak rekenen.
  De website bestaat uit verschillende youtube 
  instructievideo's, extra uitleg en quizzen.

  Studiewijzer!
 
  Blok 1
  Blok 2 
  Blok 3
  Blok 4

     HOME          PDF- boek

 


                    1 plussommen en minsommen

  Annelyn is aangesloten bij de voetbalvereniging middendoor.
  Zij organiseert de loten verkoop van de grote clubactie.
  Op maandag verkopen ze 1598 loten,
  dinsdag 598 en woensdag 1256. Hoeveel is dit totaal?
 
      
   trefwoorden: kolomsgewijs,  cijferend, tabel.
 2 vermenigvuldigen en delen

  Na 1 jaar noteert Anouk de gasmeterstand,
  de gasmeterstand is: 2 325 kubieke meter aardgas.
  Anouk wil weten hoeveel  aardgas ze dit jaar gemiddeld
  per maand heeft verbruikt. Reken dit uit!

      
 trefwoorden: kolomsgewijs,  cijferend, delen, rest.
 3 Grote getallen

  Een smartphone heeft een geheugen ruimte van 32 GB.
  Hoeveel KB is dat?.


      
   trefwoorden: miljoen,  miljard, verdelen in drie cijfers, x 1000, afronden.
 4 Decimale getallen plus en min.

  De computer is afgeprijsd. Eerst koste de computer 295,95.
  Nu kost de computer
245,65. Hoeveel euro is de korting?

      
  
 5 Vermenigvuldigen met decimale getallen.

  Na een breuk in de waterleiding repareert de monteur
  de waterleidinginstallatie. Hij werkt hier in totaal 4,5 uur aan.
  Het werkloon is per uur 45 euro. Hoeveel kost het?

      
   trefwoorden: afronden,  cijfers achter de komma.
 6 Machten en wortels.

  Machten en wortels reken je uit op de rekenmachine,
  maar het kan ook op papier. Houd hierbij rekening
  met de rekenvolgorde! 

   

   trefwoorden: worteltrekken,  rekenvolgorde.
             
 


 7 Eigenschappen vlakke figuren

  De wereld om ons heen bestaat uit verschillende figuren,
  je ziet driehoeken en rechthoeken, ook in de kunstwereld.
  Een driehoek figuur is ook belangrijk in de constructie van
  bijvoorbeeld een brug, de reden is dat het een sterk figuur is.

   

  trefwoorden: vlakke figuren,  .
 8 De oppervlakte van vlakke figuren

  De oppervlakte van een vlak (rechthoek) = lengte X breedte.
  Dat wordt weergegeven in de eenheid m2.
  Bijvoorbeeld de oppervlakte van een voetbalveld, hoeveel kg
  graszaad heb je nodig voor een nieuwe grasmat?
 
 

  trefwoorden: vlakke figuren, oppervlakte rechthoek, oppervlakte driehoek.
 9 Lijnen en hoeken

  Met een geo driehoek meet je de hoeken van 2 lijnen.
  De lijnen staan onder een hoek of de lijnen zijn evenwijdig.
  Bij evenwijdige lijnen zullen de lijnen elkaar niet raken.
 
   

  trefwoorden: rechte hoek, hoek meten, evenwijdige lijnen.
 10 De plaats bepalen

  In een raster bepaal je de plaats van een punt.
  Dat noem je een coördinaat. De coördinaat wordt beschreven
  door twee getallen, gescheiden door een komma.
  Het getal staat tussen haakjes, voorbeeld:  A(1,5).
     

  trefwoorden: landkaart, roos, noorden, koershoekmeter
 11 Schaal

  Op een landkaart wordt de afstand op schaal weergegeven.
  De kaart is bijvoorbeeld getekend op schaal : 1 : 100 000
  De schaal is een verhoudingsgetal.
  Dat betekent 1 cm op de kaart is in werkelijkheid 1 kilometer.
   

  trefwoorden: getal, omrekenen, eenheid, decimeter, centimeter
 12 Cirkel

  Een cirkel bestaat uit een diameter en de oppervlakte.
  De diameter bepaal je met de straal in je passer.
  De straal is altijd de helft van de diameter.
 
    

  trefwoorden: diameter, straal, omtrek, tekenen
             13 Assenstelsel

  Een assenstelsel, in het platte vlak, bestaat uit
  een horizontale as en een verticale as. De oorsprong is
  de plek waar de assen elkaar kruisen.
 
   

  trefwoorden: coördinaat, oorsprong, roosterpunt
 14 grafieken lezen

  In een grafiek zie je snel een verband van bijvoorbeeld
  de temperatuur en het tijdstip van de dag.
 
   

  trefwoorden: temperatuur grafiek,  tijd - temperatuur,
 15 grafieken tekenen

  Met de informatie van een verhoudingstabel kan je eenvoudig
  de gegevens invullen in een grafiek.
 
   

  trefwoorden: verhoudingstabel, lijngrafiek, assenstelsel.

 16 Grafieken vergelijken

  Met de gegevens uit twee of drie grafieken kan je
  de informatie duidelijk vergelijken.
  Voor elke grafieklijn gebruik je een andere kleur.
 
   

  trefwoorden: verhoudingstabel, lijngrafiek, assenstelsel.

 17 Grafieken en tabellen

  Met de gegevens uit een grafiek maak je
  een overzichtelijke tabel. Met een spreadsheet kan je
  een mooie tabel maken.
   

  trefwoorden: verhoudingstabel, lijngrafiek, assenstelsel.

 18  lineair of niet

  Een grafiek is niet altijd lineair. Lineair betekent:
  rechtlijnig, een rechte lijn. Een niet - lineaire lijn is
  een kromme lijn of een boog.
 

  trefwoorden: verhoudingstabel, lijngrafiek, assenstelsel.
              19 Breuken

  Een breuk is een deelsom.
 
    3 : 4 = 3/4    of    3/4 = 3 : 4
 
   

  trefwoorden: verhoudingstabel, lijngrafiek, assenstelsel.

 20 Breuken vermenigvuldigen

  Breuken vermenigvuldigen is niet zo moeilijk.
  Je hoeft alleen de tafels kennen!
    
 
   

  trefwoorden: verhoudingstabel, lijngrafiek, assenstelsel.

 21 Negatieve getallen

  In de winter komt de temperatuur beneden de 0 graden.
  Het vriest. -1, -2 graden Celsius zijn negatieve getallen.
    
 
  

  trefwoorden: verhoudingstabel, lijngrafiek, assenstelsel.

 22 Verhoudingstabellen

  In de supermarkt kosten 25 kiwi's 4 euro.
  Jan gaat naar de supermarkt en koopt 10 kiwi's.
  Hoeveel euro moet Jan betalen voor 10 kiwi's?    
 
    

  trefwoorden: verhoudingstabel, lijngrafiek, assenstelsel.

 23  Procenten

  Ramon werkt in de supermarkt en krijgt 5 euro per uur.
  In januari krijgt Ramon 6 % loonsverhoging.
  Hoeveel verdient Ramon met na de loonsverhoging?
 
 

  trefwoorden: procent toename, breuk naar decimaal, percentage naar breuk,.
 24 Snelheid

  Tijdens de formule 1 races rijden de auto's 300 km/h
  Hoeveel m/s is dat?
 

  trefwoorden: km/h, m/s,2015 © rekenendoen.nl • GMH Content Design