Rekenendoen   Klas 3 *****

  Start hieronder met het vak rekenen.
  De website bestaat uit verschillende youtube 
  instructievideo's, extra uitleg en quizzen.

  Studiewijzer!
 
  Blok 1
 

 

     HOME

 
 1-1 Bewerkingen

 In een opslagplaats staan 25 stellingen met frisdrank.
 Elke stelling bestaat uit 7 planken.
 Op elke plank staan 35 flessen. Bereken het aantal flessen.
 
      
   trefwoorden: handig rekenen, staartdeling,  rekenvolgorde.
 1-2 Onder elkaar

  Jaylin wil de spelcomputer kopen. Hiervoor moet hij 435 euro
  betalen. Hij heeft zelf 65 euro gespaard. Zijn ouders betalen
  150 euro. Hoeveel maanden moet hij nog sparen?

      
 trefwoorden: kolomsgewijs,  cijferend, delen, rest.
 1-3 Decimale getallen

  Bas laat de auto repareren. De monteur heeft 4,5 uur gewerkt.
  De automonteur kost per uur
38,70.
  Hoeveel euro moet Bas betalen?


 
      
   trefwoorden: getallenlijn,  decimaal getal, kommagetal, geld.

 1-4 Decimale getallen vermenigvuldigen  en delen

  Dex doet boodschappen in de supermarkt.
  Hij betaalt met een 50 eurobiljet.  Hoeveel krijgt hij terug?


        
   trefwoorden: staartdeling kommagetal,  vermenigvuldigen,  formule, korting.

 1-5 Grote en kleine getallen

  Celinda koopt een nieuwe harde schijf. Haar oude harde schijf
  was 150 GB groot. De nieuwe harde schijf is 200 TB groot.
  Hoeveel MB heeft ze erbij gekocht?


       
   trefwoorden: grote getallen, kleine getallen, wetenschappelijke notatie.